8 – 12 ugers kompetence forløb inkl. opfølgningsdage:

Kursus for virksomheder der ønsker en dybt mindfulness meditation forløb. Kurset tager udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov / problemstilling.

I et kompetence forløb til virksomheder fokuseres der på at skabe et miljø hvor mindfulness meditations teknikker omsættes til gode vaner. Der tages udgangspunkt i den konkrete arbejdsmæssige udfordring med henblik på at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø på alle planer i organisationen herunder forebyggelse af stress.

Forløb

Mit koncept bygger på undervisning i mindfulness- og meditationsteknikker til erhverv. Et forløb strækker sig over 8 – 12 uger, hvor mindfulness gruppen samles ca. 1 timer ugentligt pr. session. Afsat tid pr. session justeres løbende i forhold til behov og hvordan det kan indpasses i arbejdspladsens rutiner. Forløbet kan afholdes i arbejdstiden, men det er også muligt at aftale et tidspunkt sidst på dagen eller om aftenen. Gruppen vil få tilsendt baggrundsmateriale omkring meditation og mindfulness for at få en grad af forståelse for emnet inden første session. Frem til hver session forventes deltagerne at træne udleverede øvelser såvel i, som uden for arbejdstiden. Som hjælp til dette udleveres lydfil med guidet mindfulness meditation samt øvehæfte. Deltagelse sker med den enkeltes accept og engagement. Et deltagerantal på omkring 8 – 12 personer er et godt udgangspunkt, men kan justeres efter behov.

Evaluering

Gruppen vil blive interviewet før og efter forløbet i forhold til konkret måling af udbyttet. Derudover evaluering af udbyttet for arbejdspladsen i ledelsesmæssigt perspektiv. Mine evalueringspunkter suppleres med ledelsens kvalitative måle punkter.

Behovsafstemning

Jeg tilrettelægger i samarbejde med virksomheden et forløb som passer til organisationens behov. Alt drøftes grundigt igennem ved indledende møde, således at den endelige aftale bygger på en klar behovsafstemning og målfastsættelse.

Jeg glæder mig til at drøfte oplægget med dig og din virksomhed.