4 ugers forløb

Kurset er for virksomheder der ønsker at skabe trivsel med udgangspunkt i grundlæggende mindfulness meditationsteknikker.

Et forløb strækker sig over 4 uger, hvor mindfulness gruppen samles ca. 2 timer ugentligt pr. session. Afsat tid pr. session justeres løbende i forhold til behov og hvordan det kan indpasses i arbejdspladsens rutiner. Det kan f.eks. aftales at der er mellem 1 og 2 uger imellem mødegangene. Forløbet kan afholdes i arbejdstiden, men det er også muligt at aftale et tidspunkt sidst på dagen eller om aftenen. Gruppen vil få tilsendt baggrundsmateriale omkring meditation og mindfulness for at få en grad af forståelse for emnet inden første session. Som hjælp til dette udleveres lydfil med guidet mindfulness meditation samt øvehæfte.

Deltagerantal op til 20 personer.

Behovsafstemning

Jeg tilrettelægger i samarbejde med virksomheden et forløb som passer til organisationens behov. Alt drøftes grundigt igennem ved indledende møde, således at den endelige aftale bygger på en klar behovsafstemning og målfastsættelse.

Jeg glæder mig til at drøfte oplægget med dig og din virksomhed.